Co je restrukturalizace podniku?

Napsal Stanislav Vítězil. Posted in Firemní finance.

Nad restrukturalizací podníků se většinou podnikatelé zamýšlí především v průběhu nějakého krizového řízení, kdy je hlavní cíl restrukturalizace změnit podnik tak, aby zefektivnil již zavedené procesy nebo zvýšil samotnou ziskovost podniku. 

analytika, analýza, analyzovat

 

Restrukturalizace je ale pro podniky přirozená věc a probíhá téměř na denní bázi. A to v neřízené formě. Ať už přibíráte nového zaměstnance nebo se sekretářka naučí novou klávesovou zkratku, tak vše přispívá k zefektivnění procesu společnosti a je tedy součástí restrukturalizace.

Poté ale existuje restruktualizace strategická

To je druh restrukturaliazce podniku, která se provádí právě v rámci krizového managementu společnostia jeho cílem je zefektivnění procesů, snížení nákladů, zavedení outsourcingu, jednoduše jakékoliv větší změny jejichž cílem má být zvýšení ziskovosti podniků. Tento druh restrukturalizace je na plánování trochu složitější, zvlášť pokud je proveden ve větším měřítku, a proto se nejedna forma uchýlí k externí pomoci s celým procesem.

Postup při restrukturalizaci:

  • Analýza podniku a podnikových procesů
  • Prezentace návrhů změn, jejich kalkulace a plánování
  • Zavedení kontrolních mechanismů
  • Aplikace řešení

Při zavedení externí pomoci dochází k systematickému plánování změn, které zabezpečuje to, aby restrukturalizace měla smysl, málokdy se stává, že spontánní strategická restrukturalizace je pro společnost zisková. Tyto externí společnosti, jednou z nich je například Samak Advisory, mají za úkol na základě svých bohatých zkušeností předcházet jakékoliv ztrátě a maximalizovat efektivitu, jak při samotném procesu restrukturalizace, tak při jejím výstupu.